Насловна
Јавне набавке
Датум објаве: 27. јун 2019.

Јавна набавка – Услуге продукције и организације манифестације “Убске летње вечери“ у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр.04/19

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 5. јун 2019.

Javna nabavka male vrednosti br.03/19 za nabavku usluge produkcije i organizacije manifestacije Zlatni dan 2019.

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 14. мај 2019.

Позоришна представа „Идеална половина“ – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 8. март 2019.

Oдржавање хигијене Спортске хале (јавна набавка мале вредности бр. 01/19)

Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору